: 0%
فقط برای تهران و شهرستان ها و روستاهایی که شعب تیپاکس وجود ندارد ارسال با پست بار انتخاب شود. سفارشات حجیم بالای دو میلیون تومان توسط باربری نیز قابل ارسال هستند.

  شرایط و قوانین